IIT ADVANCED SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in IIT Advanced Result-2015-16

raksha

RAVI SINGH

F/Name

Jaipal Singh

Pali

raksha

MANISH

F/Name

Sh. Kapil Kumar

raksha

TEJASVA

F/Name

Sh. Naveen

Rewari

raksha

SATYAGEET

F/Name

Satyaveer Yadav

Rewari

raksha

LALIT KUMAR

F/Name

Rajesh Kumar

M/Garh

raksha

GAGAN

F/Name

Sh. Dharmender

M/Garh

raksha

AJAY LAMBORA

F/Name

Ved Parkash

M/Garh

raksha

ATUL YADAV

F/Name

Sunil Kumar

Sadat Nagar

raksha

YOGESH KUMAR

F/Name

Khajan Singh

Gujri Majri

raksha

RISHABH RATWAYA

F/Name

RISHABH RATWAYA

M/Garh

raksha

DEEPAK

F/Name

Krishan Kumar

Pota

raksha

AMIT YADAV

F/Name

Sh. Om Kumar

Jhook

raksha

JOGESH

F/Name

Rewari

raksha

ANKIT

F/Name

Sh. Mahipal

M/Garh

raksha

GARIMA

F/Name

Ranbir Singh

Rewari

raksha

MANISH KUMAR

F/Name

Sh. Jaiparkash

Malra Bass

raksha

MAHESH KAUSHIK

F/Name

Satish Kaushik

M/Garh

raksha

UMESH

F/Name

Sh. Yashwant

M/Garh

raksha

SAURAV

F/Name

Anil Kumar

M/Garh

raksha

ANKIT YADAV

F/Name

Suresh Kumar

M/Garh

IIT MAIN SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in IIT MAIN Result-2015-16

View Pdf

Click Here