KVPY SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in KVPY Result-2016-17

ANKIT YADAV

F/Name

Sh. Ramavtar Yadav

Maneser

APURVA YADAV

F/Name

Sh. Ashok Kumar

M/Garh

AYUSH

F/Name

Sh. Arun Kumar

M.Garh

HEMANT KUMAR

F/Name

Sh. Subhash Chand

M.Garh

HITESH YADAV

F/Name

Sh. Rampal

Salarpur

KULDEEP

F/Name

Sh. Rajpal

M/Garh

MUSKAN GUPTA

F/Name

Sh. Surender

M/Garh

NITISH KUMAR

F/Name

Sh. Rakesh Kumar

Rewari

PRATEEK YADAV

F/Name

Sh. Vijendra Singh

M/Garh

RAJAT RAO

F/Name

Sh. Devender Kumar

M/Garh

RITIK HOBRA

F/Name

Sh. Lakhmir Singh

Rewari

TARUN KUMAR

F/Name

Sh. Dharambir Singh

Gurawara

VIKASH

F/Name

Sh. Sudesh Pal

M/Garh

VIVEK YADAV

F/Name

Sh. Satenderpal

M.Garh

ANKITA

F/Name

Sh. Chander Parkash

Lad