KVPY Stage-II SELECTIONS

CONGRATULATION - RPSians once again create history in KVPY Stage-II Result-2017-18 (15 Students)

AYUSH

S/o

Sh. Arun Kumar

M.Garh

KAJAL YADAV

S/o

Sh. Narender

Mgarh

SHUBHAM GUPTA

S/o

Sh. Surender Gupta

M/Garh

BHAVYA AGGARWAL

S/o

Sh. Rajender Kumar

M/Garh

KARUNA

S/o

Sh. Radhe Shyam

Pota, Mgarh

MANISH

S/o

Sh. Om Prakash

Mandola, M/Garh

ARTI

S/o

Sh. Jai Singh

Digrota, M/Garh

VIPIN NAHAR

S/o

Sh. Suresh Kumar

Narnaul

ABHISHEK

S/o

Sh. Shiv Prakash

DEEPIKA

S/o

Sh. Kramvir

DHEERAJ

S/o

Sh. Rajesh

ANJALI

S/o

Sh. Mukesh

Manesar

DEEPANSHU

S/o

Sh. Ajit Singh

Rewari

ANKIT

S/o

Sh. Manfool Singh

Rewari

JAYANT

S/o

Sh. Surender Singh

Aakera