KVPY Stage-I SELECTIONS

CONGRATULATION - RPSians once again create history in KVPY Stage-I Result-2018-19 (20 Students)

Bhumika

S/o

Suresh KUMAR

Koyna Jain

S/o

Prakash Jain

Piyush Aggarwal

S/o

Akshay Aggarwal

Koyna Jain

S/o

Prakash Jain

Narottam

S/o

Mahender

Nidhi

S/o

Babulal

Youdish

S/o

Mukesh Kumar

Akshika

S/o

Dr. Bhushan Kumar

Lakshay Dhaiya

S/o

Ashok Kumar

Vanshika

S/o

Mukesh Kumar

Yogender

S/o

Raj Kumar

Karuna

S/o

Radhey Shyam

Nisha

S/o

Sanjay Kumar

Aparna

S/o

Birender Singh

Mansih

S/o

Om Prakash

Rohit Yadav

S/o

Rakesh Kumar

Devesh Yadav

S/o

Abhishek

S/o

Rohtash

Ankit

S/o

Naresh Kumar

Nitin

S/o

Nitya Anand