NDA SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in NDA Result-2020-21

NITIN JANGIR

F/Name

MR. MANOJ KUMAR

VIVEK KUMAR

F/Name

MR. RAJESH KUMAR

CHAITANYA

F/Name

MR. ANAND

BHAVISHYA

F/Name

MR. VINOD KUMAR

DURLABH

F/Name

MR. ANIL KUMAR

KAMAL

F/Name

MR. YASHWANT SINGH

ANUP YADAV

F/Name

MR. DEVENDER KUMAR

NITIN

F/Name

MR. KRISHAN

SIDDHANT

F/Name

ME. JOGINDER SINGH

SAHIL

F/Name

MR. RANSINGH

AKASH KASANA

F/Name

MR. SATBIR SINGH

Mayank

F/Name

Mr. Mahender Kr.